ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i Eric Ericsons anda utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv långsiktigt främja en utveckling av körmusiken och dess utövare. Stiftelsens verksamhet skall på hög konstnärlig nivå ske i samverkan med svenskt och internationellt körliv och i kontakt med nätverk av nationella och internationella organisationer. Stiftelsen ska stimulera till verksamhet mellan körlivets topp och bredd, mellan tonsättare och exekutörer och mellan körkonsten och andra konstarter samt initiera, stödja och ansvara för utbildnings- och forskningsprojekt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:The Eric Ericson International Choral Centre Foundation (EIC) (Stiftelsen Eric Ericsons Internationella Körcentrum)
Organisationsnummer:802425-8710
Adress:
  • Falkenbergsgatan 5 A
  • 11521 STOCKHOLM
Telefonnummer:707838858
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS