ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall tillfalla hennes broder Anders Alfred Staffansson, så länge han levde. Efter hans död skulle avkastningen av fonden tillfalla hans barn till lika fördelning dem emellan. Om något av barnen avlede, skulle den avlidnes bröstarvingar uppbära dennes del. Funnes ingen bröstarvinge, skulle lotten fördelas mellan kvarlevande syskon och efter dem mellan deras bröstarvingar. På detta sätt skulle avkastningen fördelas så länge något av hennes broders barn funnes i livet. Näralla dessa barn avlidit, skulle avkastningen av fonden användas för utgivande av bidrag till utbildning eller till studiehjälp åt mindre bemedlade eller som hjälp åt behövande ålderstigna eller sjuka personer, som i rakt nedstigande led härstammade från något av ifrågavarande brorsbarn. Om icke behörig sökande skulle anmäla sig, skulle belolppet tilldelas annan lämplig person med företräde för släkting eller för någon i Lund bosatt person.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Testamentsfond Elna Staffanssons stiftelse
Organisationsnummer:846000-6136
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS