ÄNDAMÅL

Stiftelsen, vars namn är Stiftelsen Tesch-Övermo Forskningsstiftelse för bättre muskelhälsa och aktivare liv, har till ändamål att initiera, främja och finansiera, bedriva forskning, utveckla metoder, aktiviteter och utbildningsprogram syftande till att stödja fysisk aktivitet hos män och kvinnor. I ändamålet ingår att pris kan instiftas för viktiga forsknings- eller utbildningsinsatser inom området. Verksamheten skall bedrivas inom av huvudmännen angivna ramar genom projektadministration och utnyttjande av externa forskningsresurser. Stiftelsen avser att samarbeta med statliga och internationella organ, institutioner, företag, enskilda organisationer och individer vid initierande, planering och genomförande av olika forsknings- och utbildningsprojekt i enlighet med stiftelsens ändamål. Stiftelsen skall drivas utan vinstsyfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tesch-Övermo Forskningsstiftelse för bättre muskelhälsa och aktivare liv
Organisationsnummer:802477-3353
Adress:
  • Box 5605
  • 114 86 Stockholm
Telefonnummer:08-406 20 28
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS