ÄNDAMÅL

Av avkastningen skall 70 % överlämnas till kammarrätten i Stockholm och 30 % till kammarrätten i Göteborg för att efter hörande av respektive företagsnämnd användas – utom i förekommande fall till de i urkunderna angivna ändamålen – till personalvårdande åtgärder för all personal vid kammarrätterna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tersmeden-Kinbergs Stiftelse
Organisationsnummer:802405-1883
Adress:
  • Kammarrätten i Stockholm
  • Box 2302
  • 103 17 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7003800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS