ÄNDAMÅL

Av ränteavkastningen skall minst en tiondel årligen läggas till kapitalet. Återstoden av avkastningen må enligt beslut av Fornminnes- och museiföreningens styrelse tagas i anspråk för utgifter av betydelse för museiföreningens verksamhet, tillvilka den löpande utgiftsstaten ej lämnar tillgång. Följande ändamål böra därvid i främsta rummet ifrågakomma: a) kostnader för framtida underhåll av den föreningen tillhöriga och genom föreningens försorg restaurerade herrgården Västra Smedbyi Kila socken samt för anskaffning och underhåll av inventarier för densamma m. m., b) bidrag för utgivande genom museets försorg av skrifter berörande värmländskt kulturliv. Beslut om användning av fondens avkastning skall fattas i samråd med landshövdingen i Värmlands län, oavsett om denne är medlem av föreningens styrelse eller ej.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Teodor Ericsons stiftelse
Organisationsnummer:873202-4545
Adress:
  • Värmlands Museum
  • Box 335
  • 651 08 KARLSTAD
Telefonnummer:054-143100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 441 786 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS