ÄNDAMÅL

Under fyra år af fem – första gången år 1910 – skall afkastningen, sedan afsättning till kapitalets ökande skett, utdelas enligt Kungliga Tekniska Högskolans styrelses beslut såsom stipendium eller stipendier antingen åt begåfvade och insiktsfulla svenska elektrotekniker, hvilka däraf äro i behof för att genom studieresor eller praktisk verksamhet i främmande land fullständiga sin utbildning i elektroteknik och därmed sammanhängande områden och som skriftligen förklara sig hafva för afsikt att inom Sverige ägna sig åt elektroteknisk verksamhet, eller ock åt dylika elektrotekniker, som däraf äro i behof för att företaga undersökningar eller experiment för bestämdt, för Högskolans styrelse uppgifvet ändamål. För att komma i åtnjutande af stipendium af nu ifrågavarande slag bör sökande efter aflagd teknisk examen under minst två högst fem år hafva utöfvat praktisk elektroteknisk verksamhet. Där särskilda skäl föreligga, må stipendium utdelas jämväl till den, som under längre tid än fem år utöfvat dylik verksamhet. Utdela en silvermedalj vart femte år samt att eventuellt överskott får utdelas som bidrag för fortsatt författarverksamhet inom elektroteknikens område.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Telefondirektören H.T. Cedergrens stiftelse
Organisationsnummer:802405-4655
Adress:
  • KTH
  • TR1/GVS/RSO/Stiftelser
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7906000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS