ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att, utan begränsning till visst eller vissa familjer, personer eller företag, främja vetenskaplig forskning med företräde för forskning kring de s.k. folksjukdomarna. Stiftelsen får dessutom, utan nyss angivna begränsningar, inom ramen som anges nedan utöva hjälpverksamhet till behövande. Av den årliga avkastningen skall 1/10 tillföras stiftelsens kapital. På dagen den 17 november varje år skall styrelsen fördela den återstående avkastningen sålunda: 1/50 av avkastningen skall utbetalas till Frälsningsarmén i Malmö, i första hand till 1:a kåren, att användas för dess hjälpverksamhet, med företräde för välgörenhet bland mindre bemedlade och ensamma i Malmö. Lämpligt belopp, dock högst 1/100 av den årliga avkastningen får utbetalas att användas uteslutande till påtaglig fromma för Djuren av alla slag, för att avhjälpa plåga och nödlidande. Beloppet bör utbetalas via en lämplig organisation, förslagsvis Djurens Vänner i Malmö, eller annan organisation som styrelsen finner tillförlitlig. Erforderligt belopp av den årliga avkastningen skall tillföras ett räntebärande bankkonto benämnt ”Gravfond för Emma Ekstrand, Hildur och Jan Tegger”. Kontot skall säkerställa fortsatt s.k. evig vård och underhåll av familjens gravplats 66-I-3, Östra Kyrkogården i Malmö (se övrigt personliga önskemål i särskild bilaga till testamentet). Hela återstoden av den årliga avkastningen skall utdelas såsom bidrag för främjande av vetenskaplig forskning vid Universitetssjukhusen i Lund och Malmö, med företräde för forskning rörande de s k folksjukdomarna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Teggerstiftelsen
Organisationsnummer:846005-0795
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänst
  • 40480 Göteborg
Telefonnummer:08-7008742
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS