ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att efter förslag av Teckningslärarinstitutets och Högre Konstindustriella skolans kollegium vid slutet av varje vårtermin till elev i Teckningslärarinstitutets sista årskurs 50 kr såsom premium för ådagalagda, framstående läraregenskaper. Om synnerliga skäl därtill föreligga, må premiet kunna uppdelas på två elever. Vid premiets utdelning skall ingen hänsyn tagas till medelöshet och må premiet kunna lämnas jämväl till elev, som tilldelas annan belöning eller stipendium.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Teckningslärarnas Riksförbunds Premiestiftelse
Organisationsnummer:802406-1957
Adress:
  • Konstfack
  • Box 3601
  • 126 27 Stockholm
Telefonnummer:08-450 41 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS