ÄNDAMÅL

Under namn av ”Teaterhistoriska Samfundets i Göteborg Museistiftelse” skall såsom självständig förmögenhet förvaltas medel, som i form av anslag, donationer eller på annat likanande sätt överlämnas till Teaterhistoriska Samfundet i Göteborg för upprättande eller vidmakthållande av ett teatermuseum i Göteborg med därtill hörande teaterarkiv.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Teaterhistoriska Samfundets i Göteborg Museistiftelse
Organisationsnummer:857500-6377
Adress:
  • Göteborg stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
E-post:stiftelser@stadshuset.goteborg.se
Ansökningstid:25 april — 26 april
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 469 004 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS