ÄNDAMÅL

Att främja livskvalitet i mera allmän grad. Sådan kan vara praktiska och teoretiska försök med biodynamiska odlingar av livsmedel, praktiska försök och forskning av energiodlingar av olika slag, bedriva biodling med sikte på goda bistammar och därigenom tillvarataga blommors nektar och pollen, forskning av bygdens äldre historia, utdela stipendium till person, som visar ett utpräglat intresse för vad ovan angivits.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tage Karlssons Stiftelse
Organisationsnummer:826001-8125
Adress:
  • UBF
  • Box 1002
  • 561 24 Huskvarna
Telefonnummer:036-105403
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:388 412 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS