ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja och understödja vetenskaplig, medicinsk forskning, företrädesvis rörande cancersjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och deras bekämpande, men även annan medicinsk forskning efter styrelsens prövning. För detta mottager stiftelsen bidrag jämväl från andra, som är villiga främja dess syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tage Blüchers stiftelse för medicinsk forskning
Organisationsnummer:843000-4096
Adress:
  • Kaj Stenberg
  • FM Franzéns gata 3 C
  • 254 40 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-236461
E-post:karl-axel.paulson@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS