ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att hjälpa flyktingar och framförallt flyktingbarn i: flyktingläger i regionen kurdistanska Irak.Det ska ske genom att stiftelsen köper in och skänker gåvor till flyktingarna i flyktinglägren. Gåvorna kan bestå av exempelvis gåvor vid högtider, såsom exempelvis julgåvor, läkemedel, filtar, kläder, skolmaterial såsom anteckningsböcker, pennor ed. och annat som hjälper, underlättar och ger glädje till flyktingarna. Sverige, med att underlätta deras integration i det svenska samhället. Det kan vara att stiftelsen ger ekonomiskt bidrag för att flyktingbarn och svenska ungdomar ska kunna åka iväg på en resa eller ett läger tillsammans, men även övriga aktiviteter som främjar gemenskap mellan flyktingar och svenska medborgare. Här kan Stiftelsen lämna ekonomiskt bidrag till olika projekt, men även till enskilda individer så att dessa kan delta i aktiveteter som främjar Stiftelsens ändamål, såväl som till juridiska personer om dessa anordnar och bekostar aktiviteter enligt Stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Taffans insamlingsstiftelse till stöd för flyktingar
Organisationsnummer:802479-2809
Adress:
  • Tafan Ako Taha
  • Olof Dalins väg 14
  • 112 52 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:63 435 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS