ÄNDAMÅL

a. till inköp av böcker, handskrifter, gravyrer el dyl., som icke lämpligen kunna förvärvas för statsmedel, eller b. sådana särskilda ändamål av vetenskaplig art, som icke kunna tillgodoses genom anslagsmedel och som Överbibliotekarien bedömer varaangelägna för utforskande av samlingarnas historia eller för behandling av någon speciell klenod eller grupp av föremål inom samlingarna. Medlen må härvid användas även för forsknings- och studieresor avseende sagda ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:T Klebergs stiftelse
Organisationsnummer:817604-0486
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS