ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas efter kyrkoherdens förslag exempelvis till kyrkornas och församlingshemmets prydande samt till glädje för gamla och sjuka inom församlingen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Systrarna Elvira, Ingeborg och Ebba Ahlbergs stiftelse till minne av sina föräldrar Nils och Caroline Ahlberg
Organisationsnummer:843002-6941
Adress:
  • Helsingborgs Pastorat
  • Box 1453
  • 251 14 Helsingborg
Telefonnummer:42189161
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS