ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål för sin verksamhet att omhänderha vård och omsorg av utvecklingsstörda. Skulle stiftelsen nödgas avveckla den egna vårdhemsverksamheten skall stiftelsens medel på sätt styrelsen finner lämpligt användas för att bidraga till vård och omsorg av utvecklingsstörda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Syster Hulda Englunds Stiftelse Ekeliden
Organisationsnummer:837000-6267
Adress:
  • Raymond Larsson
  • Tränggatan 5
  • 281 50 Hässleholm
Telefonnummer:0451-599 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS