ÄNDAMÅL

1. Ett sammanlagt belopp motsvarande högst ett för året gällande basbelopp enligt lagen om allmän försäkring utdelas årligen till äldre och hjälpbehövande personer boende inom Hanebo och Segersta socknar. I första hand skall personer i Hanebo sockenkomma i åtanke. 2. Tre stycken stipendier å sammanlagt belopp motsvarande högst ett för året gällande basbelopp enligt lagen om allmän försäkring utdelas årligen till ungdomar boende i Hanebo och Segersta socknar till stöd för teoretisk eller praktisk utbildning. I första hand skall ungdomar i Hanebo socken komma i åtanke. Samma stipendiat får tilldelas stipendium högst tre gånger. 3. Resterande belopp av den årliga avkastningen skall användas till allmännyttiga och kulturella ändamål inom det geografiska område, som omfattas av Hanebo och Segersta socknar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Syskonen Norlanders donationsstiftelse
Organisationsnummer:886500-8430
Adress:
  • Norlanders donationsstiftelser
  • Box 61
  • 823 22 KILAFORS
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 252 604 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS