ÄNDAMÅL

I första hand att främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka personer som är mantalsskrivna i Östersunds kommun samt i andra hand att främja i kommunen boende barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning. Det är testators önskan att husen på fastighet Stövarvägen 5, Östersund, bevaras så länge som möjligt och därvid hålles i gott stånd. De bör användas för uthyrning företrädesvis till äldre skötsamma personer i kommunen. Av den årliga avkastningen från stiftelsens tillgångar bör minst en tiondel läggas till kapitalet och återstoden delas ut i enlighet med vad som ovan sagts.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Syskonen Märta, Jonas och Anna Jonssons stiftelse
Organisationsnummer:893201-9204
Adress:
  • Redovisning/Finans
  • 831 82 Östersund
Telefonnummer:063-143000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 224 443 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS