ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att ge stöd åt handikappade för att de – utan eller med närstående eller annan ledsagare – skall kunna få rekreation och meningsfull fritid företrädesvis med idrott. Enskilda eller grupper av destinatärer som sällan kommer i åtnjutande av stöd eller annan uppmärksamhet skall prioriteras och i första hand skall handikappade i Jämtland/Härjedalen komma i åtnjutande av stöd från stiftelsen. Destinatärerna skall ha möjlighet att för en kraftigt reducerad hyra få nyttja stiftelsens fastigheter och lösöre på fastigheterna. Dessutom har styrelsen i stiftelsen att tillse att stiftelsen blir innehavare av gravrätterna till Karl och Lisa Svenssons gravplats, N 292 och N 293, på Rätans kyrkogård, Axel och Emma Axelssons gravplats, C 39 (92 och 93), på Klövsjö kyrkogård, Axel Didrikssons familjegrav gravplats, 37, 39 och 47, på Klövsjö kyrkogård, och Irma Karlssons gravplats, C 86 (206), på Klövsjö kyrkogård, överförs till stiftelsen som ny innehavare med ansvar för stiftelsens styrelse att för all framtid, eller så länge medel därtill finns, betala kostnaderna för gravrätterna och underhållet av gravarna. Om någon av stiftarna skulle begravas på annan plats än nyssnämnda gravplatser skall även sådan gravplats överföras till stiftelsen och med samma ansvar för den gravplatsen som för de ovannämnda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Syskonen Karlssons stiftelse för handikappades rekreation
Organisationsnummer:802425-7084
Adress:
  • Anders Göransson
  • Hellbergsgatan 23
  • 856 31 Sundsvall
Telefonnummer:076-100 55 01
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 686 195 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS