ÄNDAMÅL

Min vilja är att fastigheterna icke skall säljas utan skall behållas sammanhållna och även i framtiden användas för trädgårds- och blomsterodling. En utarrendering av området kan komma i fråga. Avkastningen från fastigheterna och rörelsen skall årligen fonderas och enbart användas för Skå kyrkas utsmyckning/inventarier samt underhåll.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Syskonen Johanssons Rosenborg Stiftelse
Organisationsnummer:802405-6668
Adress:
  • Färingsö Församling
  • Församlingsgården Box 7
  • 179 03 STENHAMRA
Telefonnummer:08-
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS