ÄNDAMÅL

Enligt testamente:”…fondens avkastning skall användas till årliga anslag för 1. Underhåll och vård av av min, mina syskons och föräldrars gemensamma grav å Rinkaby kyrkogård. Fondens styrelse/kyrkorådet/ utbetalar årligen till kyrkokassan eller den som förvaltar kyrkogården ersättning enligt gällande taxa.2. Extra underhåll, försköning el. dyl. av Rinkaby kyrka och kyrkogård.3. Bidrag till kyrklig och ideell verksamhet inom församlingen.4. Studiebidrag till ungdom från Rinkaby församling.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Syskonen Janssons, Kolja, stiftelse
Organisationsnummer:875000-8388
Adress:
  • Glanshammars församling
  • Skolvägen 4
  • 703 85 GLANSHAMMAR
Telefonnummer:019-465012
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 051 142 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS