ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja humanitär hjälpverksamhet. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ge anslag till behövande enskilda personer och barn som lider nöd. Anslagen kan avse inom och utom Sverige bosatta och gälla kostnader för uppehälle, sjukvård och annan omvårdnad, hjälpmedel och grundutbildning för sådana personer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Syskonen Gustav och Viola Holmströms stiftelse
Organisationsnummer:894003-4559
Adress:
  • Oliver Hedestig
  • Rovågersvägen 35
  • 907 88 Täfteå
Telefonnummer:070-6953541
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 927 422 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS