ÄNDAMÅL

Donationsurkund den 17 december 1947: ”Sextiotusen /60.000/ kronor överlämnas till Väse kommunalfullmäktige, Väse som en grundplåt till ett sjuk- och vårdhem inom Väse kommun i samband med nuvarande ålderdomshems renovering eller nybyggnad. Av beloppet får halva summan tagas i anspråk vid hemmet uppförande samt skall återstående beloppet fonderas, varv årliga räntan, med undantag av 5 % av räntebeloppet vilka skola läggas till kapitalet, skall användas till sjukavdelningens drift. Intill den tid då arbetet med hemmet påbörjas skall årliga räntan läggas till kapitalet. Vårdhemmet skall vara avsett med företrädesrätt för sådana patienter, vilka själva eller genom annan person kunna bidraga till sina vårdkostnader utan att behöva anlita det allmänna.” Kammarkollegiets permutationsbeslut 1981-02-24: Disponibel avkastning av kapitalet skall användas dels till aktiverande åtgärder för pensionärerna på Granberga ålderdomshem, t ex ADL-träning och sjukgymnastik och dels till trivselfrämjande åtgärder för pensionärerna, t ex inköp av bandspelare, filmapparat och rekreationsresor. Minst en tiondel av den årliga avkastningen skall tillföras kapitalet. Avkastningen får inte användas för ändamål som det åligger det allmänna att ombesörja.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Syskonen Granwalls stiftelse
Organisationsnummer:873200-8134
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:874 097 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS