ÄNDAMÅL

Donationsmedlen skall nyttjas såsom räntefria lån för förvärv av familjejordbruk eller för insatser avsedda att utveckla befintligt familjejordbruk eller kompletterande verksamhet. Lånemöjligheten skall begränsas till inom Grinstads församling, Melleruds kommun, verksamma lantbrukare. 80 % av kapitalet skall vara utlåningsbart såsom räntefria lån till låntagare som är kända som kunniga och rederliga personer. Lånen maximeras till 100 000 kr per lån och med säkerhet som förvaltningsutskottet finner godtagbar. Lånebeloppen återbetalas under en tidsrymd av 10 år, jämt fördelat över varje år med början året efter att lånet har utbetalats. Om de förutsättningar som fanns vid lånetillfället ändras, t ex försäljning av fastigheten, skall lånet återbetalas omgående

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Syskonen Fahls Stiftelse
Organisationsnummer:862501-1518
Adress:
  • Hushållningssällskapet Västra
  • Vänerparken 13
  • 462 35 Vänersborg
Telefonnummer:0521-725500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 218 644 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS