ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är, som framgår av namnet, att räcka våra medmänniskor en hjälpande hand, då sjukdom och svårigheter tränger på. Det är därför vår högsta önskan och vår sista yttersta vilja att denna stiftelses avkastning skall användas till attbygga och driva ett sjukhus som undan för undan skall utökas och under all framtid underhållas allt efter tidens krav, så att det alltjämt förblir ett förstklassigt och väl utrustat lasarett. Förutom nämnda sjukhus skall det också byggas ett Hotell eller Pensionat, som är avsett att ta emot pensionärer m.fl. som behöver hjälp (sjukvård, åldringsvård, samarithjälp).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Syskonen Anderssons Barmhärtighetsstiftelse
Organisationsnummer:868400-8801
Adress:
  • Jan Fridén
  • Slädene
  • 534 90 Vara
Telefonnummer:0512-61242
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 231 120 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS