ÄNDAMÅL

Att verka för hembygdskunskap, fornminnes- och kulturminnesvård. I enlighet härmed vill stiftelsen arbeta för: 1. Tillvaratagandet av äldre kulturföremål, såväl fasta som lösa, jämte deras ordnande, katalogiserande, vård, beskrivning och forskning. 2. Upptecknadet av andliga kulturminnen, såsom sagor och sägner, visor, melodier och lekar, ord och talesätt, skrock och vidskepelse m.m. 3. Bevarandet av äldre värdefulla kulturtraditioner i samband med bygdens fester och högtider. 4. Bygdehistorisk samt släkt och personhistorisk forskning. 5. Naturminnesmärkenas och de gamla torpens inventering och beskrivning, samt landskapets och naturens vård och skydd. 6. Förvalta kontanta medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Syskonen Agnes och Erik Jonssons stiftelse för hembygdsvård
Organisationsnummer:827500-5943
Adress:
  • Lennart Åstrand
  • Lilla Häradsskögle 1
  • 364 33 Åseda
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:416 343 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS