ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels att mottaga och förvalta medel som tillfaller stiftelsen eller Synskadades Riksförbund (SRF) Ångermanland (den del av landskapet som omfattas av Västernorrlands län) genom testamente eller gåvobrev, dels att medelst bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård av behövande blinda och synsvaga eller vård och fostran av blinda och synsvaga barn och undgomar. Därest i testamente eller gåvohandling särskild föreskrift meddelats att medlen skall användas för andra ändamål än de nu angivna skall de av testator eller donator meddelade föreskrifterna iakttagas och äger stiftelsens styrelse om så befinnes vara ändamålsenligt överföra förvaltningen av nu omförmälda medel till SRF Ångermanland eller av SRF Ångermanland anvisad sammanslutning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Synskadades Stiftelse i Ångermanland
Organisationsnummer:888000-6195
Adress:
  • SRF-Västernorrlands kansli
  • Södra vägen 5 D
  • 871 40 Härnösand
Telefonnummer:0611-100 70
E-post:svenedlund63@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:354 920 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS