ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels att mottaga och förvalta medel, som tillfalller stiftelsen eller Synskadades Förbund SRF Jämtlands län genom testamente eller gåvobrev, dels medelst bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård av behövande blinda eller vård och fostran av blinda barn eller blind ungdom. Därest i testamente eller gåvohandling särskild föreskrift meddelats, att medlen skall användas för andra ändamål än de nu angivna, skall de av testator eller donator meddelade föreskrifterna iakttagas och äger stiftelsens styrelse, om så befinnes ändamålsenligt, överföra förvaltningen av nu omförmälda medel till Synskadades Förbund SRF Jämtlands län eller av Synskadades Förbund SRF Jämtlands län anvisad sammanslutning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Synskadades Riksförbund Jämtlands läns Understödsstiftelse
Organisationsnummer:892001-2609
Adress:
  • Södra Gröngatan 39
  • 831 35  Östersund
Telefonnummer:706208356
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 210 500 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS