ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att mottaga och förvalta medel som tillfaller stiftelsen eller Synskadades Förening i Malmö genom testamente eller gåva samt att genom bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård och fostran av blinda och synskadade barn eller blind och synskadad ungdom. Därest i testamente eller gåvohandling särskild föreskrift meddelats, att medlen skall användas för andra ändamål än de nu angivna, skall de av testator eller donator meddelade föreskrifterna iakttagas och äger stiftelsens styrelse, om så finnes vara ändamålsenligt, överföra förvaltningen av nu nämnda medel till Synskadades Förening i Malmö eller Synskadades Förbund i Skåne eller av Synskadades Riksförbund, Stockholm, anvisad sammanslutning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Synskadades Förenings i Malmö Understödsstiftelse
Organisationsnummer:846003-1522
Adress:
  • Vendelsfridsgatan 13
  • 217 64 MALMÖ
Telefonnummer:040-25 05 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS