ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att mottaga och förvalta medel som tillfaller stiftelsen direkt eller genom Synskadades Riksförbund, SRF Mölndal, Härryda, Partille.Stiftelsen skall genom bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård av behövande blinda och synsvaga eller vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar.Därest testamente eller gåvohandling föreskrift meddelats, att medlen skall användas för särskilt ändamål, skall de av testator eller donator meddelade föreskrifterna iakttagas och äger stiftelsens styrelse, om så befinnes vara ändamålsenligt, överföra förvaltningen av nu omförmälda medel till Synskadades Riksförbund, SRF Mölndal, Härryda, Partille eller av detta anvisad sammanslutning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Synskadades Förening i Mölndal, Härryda, Partilles Understödsstiftelse
Organisationsnummer:852000-6068
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 210 684 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS