ÄNDAMÅL

Med ändamål att å tomterna n:ris 34 och 35 i kvarteret Monumentet å Södermalm i Stockholm uppföra byggnad med bostäder och lokaler för synskadade. För samtliga lägenheter och lokaler i Stiftelsens fastigheter stadgas: Lägenheterna skall företrädesvis disponeras av synskadade med hemortsrätt inom Stockholms kommun. Lokalerna skall företrädesvis upplåtas för synskadade och organisationer för tillvaratagande av synskadades intressen. Hyressättningen fastställes av Stiftelsens styrelse med självkostnadspris som grund.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Synskadades Bostadsstiftelse
Organisationsnummer:802000-4118
Adress:
  • Gotlandsgatan 44
  • 11665 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6431101
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS