ÄNDAMÅL

Sweganda Insamlingsstiftelse skall verka för att främja positiv utveckling samt att förbättra levnadsvillkoren och möjligheterna för fattiga människor i Uganda. Stiftelsen har förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Sweganda Insamlingsstiftelse verkar därför för att hjälpa och utbilda människor på plats som leder dem till oberoende och självförsörjning. Stiftelsen tror även på att utbilda och involvera sponsorer/samarbetspartners för att på så sätt uppfylla de huvudsakliga ändamålen.Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att använda de insamlade medlen för utbetalning i form av bidrag till organisationer/individer som främjar utveckling samt förbättring av levnadsvillkoren för fattiga människor i Uganda. Medlen skall även gå till att främja ändamålet i stort enligt § 1.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sweganda Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802481-4744
Adress:
  • Magnus Åhlin
  • Lämmelgränd 3
  • 167 57 Bromma
Telefonnummer:702139607
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS