ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att förvalta de medel som Swedish Match AB och i Swedish Matchkoncernern ingående svenska helägda dotterbolag, nedan kallade Koncernen, i enlighet med beslut av styrelsen för Swedish Match AB, kan komma att avsätta till Stiftelsen såsom de i koncernen anställda tillkommande resultatrelaterad bonus i syfte att premiera de anställda för gjorda arbetsinsatser. Förvaltningen ska ske enligt bestämmelserna i dessa stadgar och enligt de av Swedish Match AB:s styrelse för varje år fastställda reglerna för stiftelsen (se § 9).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Swedish Match Vinstandelsstiftelse
Organisationsnummer:802409-9221
Adress:
  • Swedish Match AB
  • --
  • 11885 Stockholm
Telefonnummer:46702022919
E-post:anders.hagstrom@swedishmatch.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS