ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvärva, äga, bevara, vårda, förvalta och, om möjligt, utöka samlingen av föremål, tryck, arkivmaterial, jubileumsgåvor samt tändstick- och tobaksrelaterad konst som utgjort beståndet i Swedish Match ABs koncerns museala samlingar, hålla samlingen tillgänglig för allmänheten och forskare samt exponera densamma. Stiftelsen skall vidare vara oförhindrad att driva Tobaks- och Tändsticksmuseet på Gubbhyllan, Skansen, eller annat museum med motsvarande inriktning, om stiftelsens styrelse finner detta vara organisatoriskt och ekonomiskt möjligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Swedish Match tobaks- och tändstickshistoriska stiftelse
Organisationsnummer:802425-7159
Adress:
  • Swedish Match North Europe AB
  • 118 85 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6580200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS