ÄNDAMÅL

Stiftelsens uteslutande ändamål är att bereda understöd åt behövande personer, vilka enligt Sveriges Skeppsmäklareförenings stadgar varit eller är valbara till ledamöter av föreningens styrelse, eller är sådana personers efterlevande (maka eller make och minderåriga barn) och att helt eller delvis bekosta utbildningsaktiviteter och utbildningsmaterial som skall komma föreningens medlemmar och hos dem anställda personer till nytta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sveriges Skeppsmäklareförenings understödsstiftelse
Organisationsnummer:802007-5019
Adress:
  • Postgatan 4
  • 411 13 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-133494
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS