ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom finansiellt stöd till Förenta nationernas flyktingorgan (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) verka för skydd och bistånd till flyktingar, internflyktingar, statslösa, asylsökande och andra grupper som UNHCR bistår. Stiftelsen skall genom UNHCR:s globala verksamhet erbjuda finansiell hjälp på ett opartiskt sätt, baserat på faktiska behov och oberoende av etnisk bakgrund, religion, politisk åskådning och kön. Riktlinjerna för UNHCR:s arbete anges av organisationens stadgar samt 1951 års flyktingkonvention och dess tilläggsprotokoll från 1967. De av UNHCR:s program och projekt som stöds av Stiftelsen skall vara av humanitär karaktär och/eller främja varaktiga lösningar, samt vara av etisk karaktär och främja skydd av mänskliga rättigheter, jämställdhet och fredliga lösningar på konflikter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802426-1250
Adress:
  • The Park
  • Magnus Ladulåsgatan 3
  • 118 65 Stockholm
Telefonnummer:073-6225865
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS