ÄNDAMÅL

1/5 av årliga räntan lägges till kapitalet. Av återstoden utgår stipendiet det ena året med 800 kr och året därpå med 1 200 kr. Ett nybildat stipendium å 800 kr skall alltid följas av ett på 1 200 kr. Stipendiat bör vara känd för begåvning, flit och gott uppförande. Rätt att erhålla stipendiet tillkommer i första rummet stiftarnas efterkommande, därefter studerande hemmahörande i Vreta kloster och slutligen övriga elever. Stipendium å 800 kr tilldelas elever vid H.a.l.. Studerande som innehaft detta stipendium och ämnar fortsätta sina studier vid någon av rikets högskolor får åtnjuta ett stipendium å 1 200 kr.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svensson-Svenfeldts stipendiestiftelse
Organisationsnummer:822003-3289
Adress:
  • Stadshuset
  • 581 81 LINKÖPING
Telefonnummer:013-206000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:808 504 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS