ÄNDAMÅL

Svenska Tandläkare-Sällskapet, stiftelse till stöd för odontologisk vetenskap och forskning, i det följande kallad stiftelsen, har till ändamål att i enlighet med de för av stiftelsen förvaltade fonderna fastställda regler utdela stipendier och priser till främjande av forsknings- och utvecklingsarbete inom det odontologiska verksamhetsormrådet. att främja och stimulera odontologisk efterutbildning, att främja svenska tandläkares möjligheter att hålla nära kontakt med utvecklingen inomden odontologiska forskningen för att därigenom underlätta för dem att snabbt omsätta i praktisk-klinisk verksamhet denna forsknings senaste rön, att till stöd för ovannämnda verksamheter årligen arrangera Odontologisk Riksstämma, samt att förvalta stiftarnas samlingar av odontologiskt-historiskt material.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenska Tandläkare-Sällskapet, Stiftelse till stöd för odontologisk vetenskap och forskning
Organisationsnummer:802011-7134
Adress:
  • Box 1217
  • 111 82 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6661500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS