ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att för främjandet av Frälsningsarméns verksamhet för barns och ungdoms vård, fostran och utbildning eller för att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, därvid mottaga, äga och förvalta egendom, som tillfaller Frälsningsarmén genom gåva, testamente eller på andra sätt förvalta egendom. Har egendom genom gåva eller testamente tillfallit Frälsningsarméns slumverksamhet eller annan gren av Frälsningsarméns sociala arbete, skall egendomen användas till sådant ändamål inom verksamheten respektive grenen som ovan sägs, därest ej givare eller testator annorlunda föreskrivit.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén
Organisationsnummer:802001-1071
Adress:
  • Box 5090
  • 10242 STOCKHOLM
Telefonnummer:56228200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS