ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd till präster och deras närmaste efterlevande vid sjukdom, rehabilitering, habilitering och andra behjärtansvärda behov eller ock bidrag till präster för fortbildning och vidareutbildning i teologiska ämnen av betydelse för den prästerliga verksamheten, varvid präster och änkor efter präster, vilka varit medlemmar i föreningen, skall äga företräde vid tilldelning av understöd eller bidrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenska Prästerskapets Understödsstiftelse
Organisationsnummer:845002-8363
Adress:
  • Östermalmsgatan 68 A
  • 11450 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4418560
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS