ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål är att varaktigt – verka för att säkerställa barns rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter; – ge stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer; – lämna bidrag för utbildning och fortbildning; – främja samarbete över gränser, såväl nationsgränser som sociala och kulturella sådana; – verka för en bättre miljö; – främja medicinsk forskning; eller – på annat sätt främja ett allmännyttigt intresse. Ändamålet kan tillgodoses genom insamling och fördelning av medel till välgörenhetsorganisationer och välgörenhetsprojekt inom eller utom Sverige med ändamål som överensstämmer med stiftelsens ändamål. Ändamålet kan vidare tillgodoses genom att stiftelsen själv eller genom annan juridisk person bedriver verksamhet som överensstämmer med stiftelsens ändamål. Särskilt anges att stiftelsen kan vara medlem i ideell förening som bedriver Svenska PostkodLotteriet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenska PostkodStiftelsen
Organisationsnummer:802424-0023
Adress:
  • Box 193
  • 101 23 Stockholm
Telefonnummer:08-50927000
E-post:info@postkodstiftelse.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:193 636 094 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS