ÄNDAMÅL

Att främja vetenskaplig forskning inom det medicinska verksamhetsområdet och därvid särskilt genom ändamålsenlig och angelägen spridning olika vetenskapsmän emellan av väsentliga medicinska forskningsrön. Ändamålet må fullföljas bland annat genom anordnande och/eller av vetenskapliga symposier och konferenser, vilka i sådana fall företrädesvis skall arrangeras i Stockholm. Av den årliga avkastningen skall en tiondel tillfalla Svensk Förening för Gastroenterologi för att främja konferenser och symposier i gastroenterologi. För detta ändamål äger stiftelsens styrelse ianspråktaga avkastningen enligt riktlinjer för stiftelsens verksamhet som framdeles skall fastställas av styrelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenska Läkaresällskapets Stiftelse till främjande av vetenskapliga medicinska forskningsrön
Organisationsnummer:802011-1376
Adress:
  • Svenska Läkaresällskapet (Kongresstiftelsen)
  • Box 738
  • 101 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4408860
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS