ÄNDAMÅL

Att bedriva eller stödja Svenska kyrkans rikskyrkliga verksamhet inom eller utom Sverige samt förvalta egendom som ställts till dess förfogande för sådana ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet
Organisationsnummer:817602-1791
Adress:
  • Trossamfundet Svenska Kyrkan
  • 751 70 UPPSALA
Telefonnummer:018-169500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS