ÄNDAMÅL

a) Bibehålla och utöka befintliga resurser för att hjälpa i Sverige bosatta Turkiska muslimer utöva sina religiösa plikter. b) Höja i Sverige bosatta muslimers (i fortsättningen kallade muslimerna) levnadsstandard. c) Arbeta för att hitta och skapa resurser för muslimernas andliga utveckling. d) Ge korrekt fakta om Islam till de människor som vill lära känna den Islamska religionen. e) Förse muslimerna med religiösa kunskaper. f) Erbjuda muslimerna kulturella och sociala tjänster. g) Förse de personer som vill konvertera till Islam med kunskap och praktisk hjälp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenska Islam Stiftelsen
Organisationsnummer:802400-1904
Adress:
  • Häradsv 15
  • 141 43 Huddinge
Telefonnummer:08-7779134
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS