ÄNDAMÅL

Syftet med insamlingsstiftelsen är att samla in medel till förmån för att hjälpa aktörer, som framgår av destinatärkretsen, att arbeta långsiktigt och strategiskt hållbart inom planering och utvecklingsarbete. Social, miljömässig samt ekonomisk hållbarhet är viktigt. Stiftelsens ledstjärna är att bygga en trygg och hållbar framtid där vi alla tillsammans arbetar för att maximera de positiva effekterna på lokal ekonomi, natur, sysselsättning och livskvalitén för alla där stiftelsens huvudsakliga ändamål är följande:  Stiftelsen ska, med insamlade medel, ekonomiskt, genom rådgivning eller i övrigt stödja företag/organisationer och privatpersoner som presenterar eller arbetar med innovativa projekt eller utvecklingsidéer inom hållbar utveckling och tillväxt i utsatta miljöer.  Medel ska delas ut till företag/organisationer och privatpersoner med uttalat intresse för att långsiktigt utveckla sina idéer och verksamheter för att skapa hållbar utveckling och tillväxt i utsatta miljöer.  Instifta ett stipendium för uppmuntran till företag/organisationer och privatpersoner till utbildning, studieresor, kartläggning, försöksverksamhet upp till 12 månader för utveckling och tillväxt, och därmed likartad verksamhet till förmån för företagsklimat med fler företag och arbetstillfällen i samhället.  Stipendium kan också sökas för studerande som avser att ta del av forskning gällande bakteriefria ytor.  Stiftelsen kommer att anordna arrangemang, göra marknadsinsatser, seminarier som belyser vikten av hållbar tillväxt i utsatta miljöer.  Målet inom Stiftelsen är att hjälpa aktörer att arbeta långsiktigt och strategiskt hållbart i sin planering och i sitt utvecklingsarbete. Social, miljömässig samt ekonomisk hållbarhet är viktigt. Stiftelsens ledstjärna är att bygga en trygg och hållbar framtid där vi alla tillsammans arbetar för att maximera de positiva effekterna på lokal ekonomi, natur, sysselsättning och livskvalitén för alla. Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenska insamlingsstiftelsen för hållbar tillväxt i utsatta miljöer
Organisationsnummer:802480-9140
Adress:
  • Klövervägen 10
  • 246 50 Löddeköpinge
Telefonnummer:0709 99 97 37
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS