ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att i överensstämmelse med de förutsättningar som angivits i Kungl. Maj:ts nådiga brev till statskontoret den 19 oktober 1951 förvalta den fond, som enligt nämnda brev insamlats bland försäkringsbolagen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenska Försäkringsbolags Riksförbunds stiftelse för professur i försäkringsrätt vid Stockholms Universitet
Organisationsnummer:802007-7031
Adress:
  • Sveriges Försäkringsförbund
  • Box 24043
  • 104 50 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-522 780 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS