ÄNDAMÅL

Stiftelsen har ideell karaktär. Dess mål är att befrämja och stödja forskning och kunskapsutveckling om dyslexi, sprida kunskap om dyslexi och att tillvarata dyslektikers intressen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenska Dyslexistiftelsen
Organisationsnummer:802017-1131
Adress:
  • Spånga Torgväg 4
  • 16351 Spånga
Telefonnummer:08-43746239
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS