ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person, företag eller organisation genom stipendier eller på annat sätt stödja utbildning och forskning inom området analytisk psykologi, arrangera eller ekonomiskt stödja föreläsningar, seminarier m.m. – för att öka kunskapen om och inom området analytisk psykologi – för att öka kunskaperna om och utveckla vårdformerna inom området analytisk psykologi, insamla, katalogisera och förvalta – ett forsknings- och referensbibliotek inom området analytisk psykologi – ett utlåningsbibliotek inom området analytisk psykologi – annat relevant material för forskning och utbildning inom området analytisk psykologi. Stiftelsen bör i första hand stödja verksamhet som kan tillgodose behovet av analytisk psykologi i Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenska C G Jungstiftelsen
Organisationsnummer:815201-1048
Adress:
  • Krakenberger
  • Kevingeringen 25
  • 18250 Danderyd
Telefonnummer:708961858
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS