ÄNDAMÅL

Erbjuda rådgivning och hålla tal med båda individen och organisationer samt media kring omdiskuterade frågor vad gäller islam och muslimer i västvärlden och framför allt i det svenska samhället. Syftet: Att hålla tal och kommunicera med icke muslimer för att främja islamisk varaktighet i Sverige. Målen: 1. Tar kontakt med myndigheter och media för att främja muslimer i Sverige. 2. Förmedla muslimers frågor till muslimska länder ambassadörer och biståndsgivarna. 3. Kommunicerar med nyanlända muslimer för att hjälpa de komma in i samhället. 4. Kommunicerar med media och icke muslimer författarna för att förmedla islamisk neutralitet. 5. Organiserar konferenser och föreläsningar i skolor och universitet för att ge en klar bild om islam och muslimer i Sverige. 6. Erbjuder familj rådgivning till muslimer i Sverige. 7. Utfärda Viggsele kontrakt i enlighet med islamiska tjarie och svensk lagstiftning. 8. Hälsar på sjuka muslimer som ligger på sjukhus och erbjuda stöd till deras familjer. 9. Hälsa på fängslade muslimer och erbjuda stöd till deras familjer och anhöriga. 10. Ta hand om begravning för döda muslimer och erbjuda stöd till deras anhöriga. Målgrupp organisationer: 1. Gymnasieskolor, grundskolor och universiteten 2. Integrationsmyndigheter 3. Officiella arabvärldens och islamiska länder ambassadörer 4. Islamiska unionen i Sverige 5. Immanerna i Sverige 6. Fängelser 7. Sociala myndigheter 8. Polisen 9. Familj tingsrätt 10. Tidningar, tidsskrifter och SV.T.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svensk islamisk stiftelse för dialog och kommunikation
Organisationsnummer:802477-3890
Adress:
  • Hassene Ben Ali Moussa
  • Sibeliusgången 22, 11 tr
  • 164 77 Kista
Telefonnummer:070-7302282
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS