ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utdela ett eller flera stipendier för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet till medborgare från Amerikas Förenta Stater som enligt svensk lagstiftning är skyldiga att erlägga avgift för studier i Sverige. Stipendium kan utgå för ett eller flera läsår. Sökande skall ha dokumenterat goda studieresultat. Stipendiebelopp kan tas, såväl från den löpande avkastningen son av stiftelsens kapital. Dock får inte stiftelsens kapital i sin helhet taas i anspråk före utgången av år 2020.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New Yorks stipendiestiftelse för studier vid Uppsala universitet
Organisationsnummer:802426-7406
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS