ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att uppföra och inrätta samt såsom ägare innehava och förvalta ett genom stiftelseintressenternas offervillighet och frivilliga medel i övrigt samt anslag från den kyrkliga kommunen tillkommet församlingshem i Svennevad och att där tillhandhålla lokaler för kyrkligt, evangeliskt-lutherskt församlingsarbete, som avser att väcka, vidmakthålla och stärka det kyrkliga församlingslivet, för vilket ändamål stiftelsen har att jämväl i övrigt vidtaga lämpliga åtgärder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svennevads församlingshemsstiftelse
Organisationsnummer:875700-2715
Adress:
  • Sara Folkeson
  • Olsgårdsgatan 6
  • 697 92 PÅLSBODA
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:109 307 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS